Sygnał dźwiękowy na żywo z licznika Geigera-Müllera
rejestrującego rozpad promieniotwórczy próbki toru (Th)
(Radiometr Polon RK-67 + ok. 1 g dwutlenku toru - ThO2)
 
 


Nie ma chwili, co nie byłaby nabita jak broń.

2023 © Radio Pentoda